Επιστροφές

Έλεγχος των Προϊόντων.  Ελάττωμα/Παράπονα

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο καταναλωτής υποχρεούται να το επιθεωρήσει αμέσως και σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων, ή απουσία οποιουδήποτε από τα συνοδευτικά αξεσουάρ ή / και οποιουδήποτε από τα έγγραφα που απαιτούνται από τη βουλγαρική νομοθεσία, ενημερώνει αμέσως τον παραλήπτη. Εάν δεν το κάνει, το αντικείμενο θεωρείται εγκεκριμένο και ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα να ισχυριστεί αργότερα ότι το προϊόν παραδόθηκε με εμφανή ελαττώματα, την απουσία οποιουδήποτε από τα συνοδευτικά αξεσουάρ ή / και οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα από τη ελληνική νομοθεσία έγγραφα. Τα παράπονα προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω του διαδικτυακού καταστήματος γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΓΚΠΔ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εμπορικής τους εγγύησης.

Τα μηχανήματα που επιστρέφονται για επισκευή επισκευάζονται εντός 30 ημερών.

Newsletter

 

Η Εταιρια Μας

Italianshop.gr είναι ένα proect της εταιρείας "Espresso Cafe" Ltd. Η εταιρεία λειτουργεί για περισσότερα από 10 χρόνια. Πιστή και δίκαιη στους πελάτες μας, εργαζόμαστε σκληρά και προσπαθούμε πάντα να διατηρούμε τους πελάτες μας ευχαριστημένους. Είμαστε ειλικρινείς και άμεσοι με τα προϊόντα που σας παρουσιάζουμε.
Τηλεφωνήστε τώρα